Mbytet një kosovar në plazhin e Durrësit

Një person i cili dys.hohet të jetë nga Kosova, është gjetur sot i vde.kur në plazhin e Durrësit nga Policia e Kufirit.

Mësohet se vi.k.tima është gjetur i mb.yt.ur në largësi 1.5 milje nga stacioni i Hekurudhave.

Ai i përket moshës rreth 60 vjeç.

Dyshohet se i përket një pushuesi nga Kosova, ndërsa në trupin e të tij nuk ka mjet ident.ifikimi.


Video:


Policia kufitare ka nxjerrë në breg kuf.omën dhe aktualisht po dërgohet në mor.g, ku do t’i nënshtrohet ekspertizës.